↑ Return to FOR RESEARCHERS

Print this Page

LIST OF PUBLICATIONS

 • Ajani, G. – Ebers, M. (eds.) 2005. Uniform Terminology for European Contract Law. Baden-Baden: Nomos Verlag.
 • Balázs G. 2003. Euroterminológia és a magyar nyelv. Szaknyelvi kommunikáció és nyelvstratégiai munka. Magyar Orvosi Nyelv 1. évf. 1. szám. 9–26.
 • Dróth, J. 2000. Legyen egységes az Európai Unió terminológiája! Az EU adminisztratív és közigazgatási nyelvezetének magyar fordítása. Magyar Nyelvőr 124. évf. 3. szám. 287–97. http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1243/124302.htm
 • Fischer, M. 2008. Az európai uniós fordítás és terminusalkotás magyar vonatkozásai. Magyar Nyelvőr 132. évf. 4. szám. 385-402. http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1324/132401.pdf
 • Fischer, M. 2010. Translation(policy) and terminology in the European Union. In: Thelen, M. – Steurs, F. (eds.) Terminology on everyday life. (Terminology and Lexicography Research and Practice 13). Amsterdam-Philadelphia: John Benjamins. 21-34. http://books.google.hu/books?id=R69506cvQHQC&pg=PT27&hl=hu&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false
 • Fischer, M. 2010. Európai uniós terminológia egy levelező fórum tükrében. In: Fóris Á. – Károly K. (szerk.) Nyelvek találkozása a fordításban. Doktori kutatások Klaudy Kinga tiszteletére. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. 87-101.
 • Fischer M. 2010. Terminológia a szakmai kommunikáció szolgálatában. In: Dobos Cs. (szerk.) Szaknyelvi kommunikáció. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 51–73.
 • Fischer M. 2012. Elméleti és módszertani adalék a terminológia oktatásához I. Terminológiaelméleti alapkérdések a fordításban. Fordítástudomány 14. évf. 2. szám. 5-30.
 • Glézl, A. 2007. Lost in Translation. EU Law and the Official Languages – Problem of the Authentic Text. Paper presented at the conference „The Treaty of Rome – 50Years on” in Warsaw in 9-10 March 2007. http://www.cels.law.cam.ac.uk/events/Glezl.pdf
 • Gulyás, R. 2005. Magyar terminológia az EU-intézményekben. Fordítástudomány 7. évf. 2. szám. 17-27.
 • Kierzkowska, D. 2000. National Language Law versus International Unification of Law. Across Languages and Cultures Vol 1. Nr. 1. 19-29.
 • Kjaer, A. L. 2007. Legal Translation in the European Union: A Research Field in Need of a new Approach. In: K. Kredens/Gozdz-Roszkowski (Hrsg.): Language and the Law: International Outlooks., 69-95
 • Koskinen, K. 2000. Beyond Ambivalence. Postmodernity and the Ethics of Translation. Academic Dissertation. Tampere: University of Tampere
 • Lesznyák, Á. 2010. Az európai uniós intézmények terminológiai adatbázisa: a IATE. Magyar Terminológia 3. évf. 2. szám. Megjelenés alatt.
 • Luttermann, K. (2007): Mehrsprachigkeit am Europäischen Gerichtshof. Das Referenzsprachenmodell für ein EU-Sprachenrecht. In: D. Heller/K. Ehlich. (Hrsg.): Studien zur Rechtskommunikation. Bern/Berlin, 47-80
 • Rádai-Kovács, É. 2009. Az euroterminus, avagy az európai uniós terminológia jellemzői, különös tekintettel az újlatin nyelvekben megjelenő sajátosságokra. Doktori (PhD) disszertáció. Budapest: ELTE.
 • Rádai-Kovács, É. 2010. Az Európai Unió szaknyelve és terminológiája. In: Dobos Cs. (szerk.) Szaknyelvi kommunikáció. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 343-359.
 • Sandrini, P. 2004b. Transnationale interlinguale Rechtskommunikation: Translation als Wissenstransfer, In: Burr, I.–Christensen, R.–Müller, F. (Hrsg.) Rechtssprache Europas. Reflexion der Praxis von Sprache und Mehrsprachigkeit im supranationalen Recht. (Schriften zur Rechtstheorie Heft 224). Berlin: Duncker & Humblot. 139-156. http://homepage.uibk.ac.at/~c61302/publist.html
 • Sandrini, P. 2005. Debatte aktueller Themen: Rechtsterminologie – Revisited. Rezension zu Eva Wiesmannn. 2004. Rechtsübersetzung und Hilfsmittel zur Translation. Wissensschaftliche Grundlagen und computergestützte Umsetzung eines lexikographischen Konzepts. Tübingen: Günter Narr Verlag. Moderne Sprachen Vol. 49. Nr 1. 147-162. http://homepage.uibk.ac.at/~c61302/publist.html
 • Sandrini, P. 2009. Der transkulturelle Vergleich von Rechtsbegriffen. In: Šarčević, S. (eds.) Legal Language in Action: Translation, Terminology, Drafting and Procedural Issues. Zagreb: Globus. 151-165. http://homepage.uibk.ac.at/~c61302/publist.html
 • Sandrini, P. 2010b. Rechtsübersetzen in der EU: Translatio Legis Pluribus. In: Zybatow, L. (Hrsg.) Translationswissenschaft – Stand und Perspektiven. (Innsbrucker Ringvorlesungen zur Translationswissenschaft VI.). Frankfurt a.M.: Peter Lang. 143-157. http://homepage.uibk.ac.at/~c61302/publist.html
 • Somssich, R. 2003b. A jogfogalmi megfeleltetés problémái a közösségi jogban az irányelvek átültetésének szintjén – a jogi „fordítás” sajátos formája. Magyar Jog 50. évf. 12. szám. 746-753.
 • Somssich, R. 2007. Az európai közösségi jog fogalmainak nyelvi megjelenítése, különös tekintettel az európai magánjogra. Doktori értekezés. Budapest: ELTE ÁJK.
 • Várnai, J. Sz. 2005. Európai uniós terminológia és fordítás – múlt és jelen. Fordítástudomány 7. évf. 2. szám. 5–15.
 • Vermes A. 2003. Translation: Intercultural Communication or Interlinguistic Transfer? In: Komlósi, L. – Houtlosser, P. – Leezenberg, M. (eds.) Communication and Culture. Argumentative, Cognitive and Linguistic Perspectives. Amsterdam: Sic Sat. 53-60.
 • Wagner, E. et al. 2002. Translating for the European Union Institutions. Manchester: St Jerome.

 • Anthony, L. (1997). English for Specific Purposes: What does it mean? Why is it different?
 • Available online at: http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/abstracts/ESParticle.html
 • Basturkmen, H. (1998). Refining procedures: A needs analysis project at Kuwait University. English Teaching Forum, 36(4). Available at: http://exchanges.state.gov/forum/vols/vol36/no4/p2.htm
 • Jablonkai, R. 2010. English in the context of European integration: a corpus-driven analysis of lexical bundles in English EU documents. English for Specific Purposes. Special Issue: ESP in Europe, 29(4) 253-267.
 • Jablonkai, R. 2009. “In the light of”: A corpus-based analysis of two EU-related registers. WoPaLP, 3, 1-27. Available at: http://langped.elte.hu/W3Jablonkai.pdf.
 • Jablonkai, R. 2009. Az EU angol korpusz összeállításának lépései [Steps of building the English EU discourse Corpus]. In M. Silye (Ed.) Porta Lingua 2009 Szaktudás idegen nyelven [Specialist knowledge in a foreign language]. (pp. 197-210). Debrecen: SZOKOE [Association of Teachers and Researchers of LSP].
 • Jablonkai, R. 2009. Lexikai csoportok az angol sajtónyelvben és EU szaknyelvben [Lexical bundles in English news texts and EU documents]. In T. Váradi (Ed.), III. Alkalmazott Nyelvészeti Doktorandusz Konferenciakötet [Proceedings of the 3rd PhD conference of Applied Linguistics]. (pp. 13-27). Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet. Available at: http://www.nytud.hu/alknyelvdok09/proceedings.pdf
 • Klaudy K. 2004a. A kommunikatív szakaszhatárok eltűnése a magyarra fordított európai uniós szövegekben. Magyar Nyelvőr 128. évf. 4. szám. 389-407. http://www.c3.hu/~nyelvor/period/1284/128402.pdf
 • Klaudy K. 2005. Az EU-szövegek „kemény” és „rugalmas” részei. In: Cs. Jónás E. – Székely G. (szerk.) Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát-medence régióiban. A XIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai. Vol. 1. Nyíregyháza: Bessenyei György Kiadó. 244-251.
 • Piehl, Aino 2003. Die finnische Sprache und die EU. In: European Profiles of Language Policy. (Terminologia et Corpora. Tomus I.) Berzsenyi Dániel Fıiskola, Szombathely.
 • Piehl, A. – Vihonen, I. (toim.) 2006. Vuosikymmen EU-suomea. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 142). Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
 • Trebits A. 2008. English Lexis in the Documents of the European Union – a Corpus-Based Exploratory Study. Working Papers in Language Pedagogy (WoPaLP) Vol. 2. 38-54. http://langped.elte.hu/Wopalpindex.htm
 • Trebits, A. 2009. Conjunctive cohesion in English language EU documents – A corpus-based analysis and its implications. English for Specific Purposes, 28, 199-210. A.Trebits_Conjunctive cohesion in EU documents_ESP
 • Balogh, J. 2008. Az Európai Bizottság „l’Europe en mouvement” brosúrasorozatának „Construire l’Europe des peuples. L’Union Européenne et la culture” című egységének szaknyelvi elemzése. In: Silye M. (szerk.) Porta Lingua – 2008. Szakember szaktudás, szaknyelv. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum: Debrecen. 257-263. http://www.nyi.bme.hu/szokoe/portalingua2008.pdf
 • Bérces, E. 2003. Az euró bevezetésével kapcsolatos szövegek pragmatikai szintű elemzése. In: F. Silye, M. (szerk.) Porta Lingua – 2003. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és -kutatásról. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum: Debrecen. 163-172. http://www.nyi.bme.hu/szokoe/portalingua2003.pdf

 • Károly A. 2011. Exploring learners’ needs and expectations: the role of translating EU texts in English undergraduate programmes. Working Papers in Language Pedagogy, 5 58-85. <http://langped.elte.hu/WoPaLParticles/W5Karoly.pdf>
 • Károly A. 2012. Translation competence and translation performance: Lexical, syntactic and textual patterns in student translations of a specialized EU genre. English for Specific Purposes, 31(1), 36-46.
 • Kassainé Tar I. 2003. Integration of Legal Language in ESP. In: F. Silye, M. (szerk.) Porta Lingua – 2003. Cikkek, tanulmányok a hazai szaknyelvoktatásról és -kutatásról. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum: Debrecen. 65-68. http://www.nyi.bme.hu/szokoe/portalingua2003.pdf
 • Klaudy K. 2004. Az EU-szakszövegek fordításának oktatása. In: Dobos Cs. (szerk.) Miskolci nyelvi mozaik. Budapest: Eötvös József Kiadó. 11–24.
 • Rádai-Kovács É. 2004. Terminológiakurzus a fordítóképzésben. In: F. Silye, M. (szerk.) Porta Lingua – 2004. A szaknyelvtudás esélyteremtő ereje. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum: Debrecen. 265-279. http://www.nyi.bme.hu/szokoe/portalingua2004.pdf
 • Fischer M. 2008. Európai uniós tartalmak közvetítése idegen nyelve(ke)n. In: F. Silye, M. (szerk.) Porta Lingua – 2008. Szakember, szaktudás, szaknyelv. Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum: Debrecen. 265-279. http://www.nyi.bme.hu/szokoe/portalingua2008.pdf
 • Trebits, A. 2009. The most frequent phrasal verbs in English language EU documents – A corpus-based exploratory study. System, 37, 470-481. A.Trebits_Phrasal verbs in EU English_System

If you’d like to propose further references to be included in order to complete the list of references on research done in this field, or to post any comments concerning this topic.

Name (required)

Email (required)

Comments

captcha

Permanent link to this article: https://www.euenglish.hu/research/list-of-publications/

Switch to mobile version